ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου αυξάνει σημαντικά την αξία του. Παράλληλα, η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους λειτουργίας ενός κτιρίου.
Η σωστή μόνωση - θερμομόνωση ταρατσών, σπιτιών και πυλωτής αναβαθμίζει  ενεργειακά το οίκημά σας και συντελεί στη μείωση του κόστους των καυσίμων. 

Η εταιρεία Τεχνοδομή - Μπάγκος Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε. μπορεί να παρέχει μονωτικές λύσεις στα μέτρα σας. Μονώνοντας την κατοικία σας, χαρίζετε στον εαυτό σας και στους δικούς σας ανθρώπους ποιότητα και οικονομία στη ζωή σας!